به روز شده در تاريخ 31 ارديبهشت 96

E1.jpg

اجرای فوم بتن طبقات 6،7،8

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات 5

اجرای سرامیک کف طبقه 2

اجرای داکت های اصلی تاسیسات

اجرای عملیات تاسیسات برقی (لوله گذاری کف) در طبقه 9

اجرای سرامیک نمای جان پناه پشت بام


e2.jpg

اجرای پلاستر سیمان در طبقه 11

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقه 8

اجرای عملیات تاسیسات برقی (لوله گذاری کف) در طبقه 12

اجرای سرامیک کف طبقه 2

عملیات تکمیل و تقویت سرامیک نما

e3.jpg

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقه 8

اجرای عملیات تاسیسات برقی (لوله گذاری کف) در طبقه 12

عملیات تکمیل و تقویت سرامیک نما


n1.jpg

شروع عملیات قالب بندی پارکینگ ضلع شرقی بلوک

اجرای زهکشی  ضلع شرقی بلوک


n4.jpg

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقه 14

اجرای آهن کشی دیوارهای لابی

شروع عملیات سفید کاری در طبقه 6،7

u2.jpg

اجرای برق کشی انباری ها

اجرای سفیدکاری طبقه 11

اجرای سرامیک کف طبقه 3

اجرای سرامیک تراس طبقه 12

عملیات تکمیل و تقویت سرامیک نما

U4.jpg

اجرای سفیدکاری طبقه 5 ضلع شرقی

عملیات تکمیل و تقویت سرامیک نما

اتمام کل عملیات کاشی کاری بدنه سرویس بهداشتی و آشپزخانه

v2.jpg

اجرای فوم بتن طبقات 2،3

اجرای فلشینگ طبقات 5،6،7

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات 2،3

اجرای پلاستر سیمان در طبقات 2،3

رفع نواقص تاسیسات الکتریکی (لوله های کف)

بلوکاژ پشت دیوار حائل پارکینگ 

v3.jpg

اجرای کاشی و سرامیک دیوارهای سرویس بهداشتی و آشپزخانه طبقات 6،7

اجرای ایزوگام کف سرویس های بهداشتی و آشپزخانه طبقه 7

رفع نواقص تاسیسات الکتریکی (لوله های کف)

کا.jpg

عملیات تکمیل و تقویت سرامیک نما

اجرای قالب بندی و آرماتور بندی ستونها و دیوارهای پارت C پارکینگ

اجرای عملیات تاسیسات برقی (لوله گذاری کف) در طبقه 18

شروع عملیات سفید کاری در طبقه 7،8

رفع نواقص چهارچوب ها و فریم دور پنجره ها در کلیه طبقات

M.jpg

N2.jpg

N3.jpg


O1.jpg

O2.jpg

P3.jpg

Q1A.jpg

Q3.jpg


۱۳۹۶/۲/۳۱
نظر شما درباره مطلب بالا