ديده بان 90/8/21

b5.jpg
B5-4
بلوک لاله

e2.jpg
E2

e3.jpg
E3

e4.jpg
E4

e5.jpg
E5

e-5-dakhel1i.jpg

e-5-dakhel2i.jpg

e-5-dakheli.jpg

e-5-dakheli3.jpg

e-5-dakheli4.jpg

e-5-dakheli5.jpg

e-5-dakheli6.jpg

e-5-dakheli7.jpg

e-5-dakheli8.jpg

e-5-dakheli9.jpg
نمای داخلی بلوک های E2&E3&E4&E5


e6.jpg
E6

e7.jpg
E7


e8.jpg
E8

e8-dakheli.jpg

e8-dakheli1.jpg

e8-dakheli2.jpg

e8-dakheli3.jpg

e8-dakheli4.jpg

e8-dakheli5.jpg

e8-dakheli6.jpg

e8-dakheli7.jpg

e8-dakheli8.jpg
نمای داخلی بلوک های ...E6&E7

e10.jpg
E10

e11.jpg
E11

e12.jpg
E12

e13.jpg
E13

e25.jpg
E25

e26.jpg
E26

e27.jpg
E27

e28.jpg
E28

e29.jpg
E29

e30.jpg
E30

e31.jpg
E31

e32.jpg
E32

f16.jpg
F16

mikhak.jpg

mikhak1.jpg
بلوکهای میخک
۱۳۹۰/۸/۲۲
نظر شما درباره مطلب بالا

 
وهابي ۱۳۹۰/۹/۱۸
سلام خواهشا كمي همت وتلاش را بيشتر كنيد خصوصا بلوك e4كه خيلي عقب است و اصفهان تراشه هم هيچ تحركي از خود نشان نميدهد.
نام و نام خانوادگی... ۱۳۹۰/۹/۲
چرا برای محوطه سازی و فضای سبز کاری نشده .....
نام و نام خانوادگی... ۱۳۹۰/۸/۲۳
انشااله هر چه زودتر آماده بشه و ما از اجاره دادن راحت بشیم
مظاهری ۱۳۹۰/۸/۲۳
امیدوارم بلوک E13 تا 2 ماه دیگه آماده بشه.
محمد شانه ساز ۱۳۹۰/۸/۲۲
ان شااله تا بهمن آماده بشه