درباره ما
در سال 1379 با توجه به اهميت، گستردگي و شرايط خاص مجتمع بزرگ آبشار (پروژه شهيد كشوري)، مقرر شد شركتي جهت مديريت و اجراي پروژه مذكور كه جزء عظيم‌ترين‌ پروژه‌هاي عمراني كشور محسوب مي‌گردد، به صورت سهامي خاص تأسيس شود تا كليه امور پروژه تحت يك مديريت متمركز و هماهنگ سامان گيرد.
بدين منظور شركت عمران آبشار اسپادانا در تاريخ 1379/11/17 به ثبت رسيد و فعاليت خود را رسماً شروع نمود و از اوايل سال 1380 حسب برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، ساخت و ساز مجموعه‌هاي مسكوني تحت فازهاي مختلف در پروژه تعريف و آغاز گرديد به نحوي كه هم‌اكنون پروژه‌هاي متعدد در قالب يك برنامه مدون به سرعت در حال اجرا مي‌باشد.